Makroevrim Nedir?

MakroevrimBüyük çaptaki evrimsel değişimlere “Makroevrim” adı verilir. Canlı hayatının tarihine kapsamlı bir şekilde baktığımızda: istikrar, değişim, ortaya çıkan soylar ve tükenen nesiller ile karşılaşırız. Aşağıdaki şekli incelediğimizde, evrimsel tarih içinde makroevrimin bir modelini ve bilim insanlarının tarihin derinliklerini nasıl incelediklerini görebiliriz:

Okumaya devam et

İnsanların Etçil mi Yoksa Otçul mu Olduklarının Kanıtları Nelerdir?

İnsanların Etçil mi Yoksa Otçul mu Olduklarının Kanıtları Nelerdir?

İnsanlar tür olarak aslında otçul veya etçil değil omnivor yani her şeyi yiyebilen, herşeyobur veya herşeycil bir türdür..

Bunun kanıtları:
Okumaya devam et

Türkiye Evrimle Tanışıyor – İzleyici Röportajı

2012 in review

WordPress.com istatistik yardımcı maymunları bu blog için bir 2012 yıllık raporu hazırladılar.


Okumaya devam et

Bilim ve Yaratılışçılık – Amerikan Ulusal Bilimler Akademisinin Görüşü (PDF-Oku)

Bilim ve Yaratılışçılık - Amerikan Ulusal Bilimler Akademisinin GörüşüÇağdaş bilimin en temel yapı›taşları›ndan birisi olan evrim ayn› zamanda en fazla saldı›rı›ya uğrayan kuram olmuştur. Canlı› yaşamı›n ortak bir geçmişe sahip olduğu ve tüm canl›ıları›n zaman içinde değişime uğrad›ığı› görüşlerini ortaya süren evrim kavramı› günümüzde sayı›s›ız bilimsel gözlemle doğrulanmış ve tüm sayg›ın bilimsel çevrelerce benimsenmiştir. Ancak özellikle A.B.D.’’inde bazı› kilise çevrelerince başlatı›lan evrim karşıtı› propaganda son yı›llarda diğer ülkelere de taşınmaya çal›ışı›lm›ış ve evrime karşı› “Yarat›ıl›ışçılık” adı› verilen bir doktrin ortaya at›ılmıştı›r. Temelini İ‹ncil’’den alan “Yarat›l›ışçılık” bilimsel gözlemlere dayanmaks›ızın yeryüzünün ve canlı› yaşamı›n bugün var olduğu şekilde yarat›ıldığını› ve hiçbir değişim göstermediğini savunmaktadı›r. Yarat›ılışçılarınn kamuoyunu yanı›ltmak için kullandı›kları› en büyük propaganda ise evrim kuramı›nı›n artı›k bilim tarafı›ndan çürütüldüğü ve yanlışl›ığının kanı›tland››ığı yönündeki yay›ınlar›dı›r.

Bilim ve Yaratılışçılık – Amerikan Ulusal Bilimler Akademisinin Görüşü

Richard Dawkins Yeni Kitabını Tanıtıyor: The Magic of Reality

Nasyonal Sosyalizm ve Evrim Teorisi Arasındaki İlişki(!)


Okumaya devam et

Evren Ne Kadar Mükemmel?

Evren Ne Kadar Mükemmel?Evrenin şu anki bilinen hali, akıllı tasarımcıları, evrenin belli fiziksel özelliklerinin yaşam için “mükemmel” şekilde ayarlandığını düşünmeye yöneltiyor.

Okumaya devam et

El ve Ayak Parmak Sayımız Evrimsel Olarak Nasıl Belirleniyor?

El ve Ayak Parmak Sayımız Evrimsel Olarak Nasıl Belirleniyor?
Okumaya devam et

Hitler Evrim Teorisine Değil ‘Akıllı Tasarım’a İnanıyordu

prayinghitlerAdolf Hitler’in Akıllı Tasarım’a İnandığını Biliyor muydunuz? Yanlış duymadınız, II. Dünya Savaşı’ndaki kitle katliamlarından ve faşizmden sorumlu tutulan Adolf Hitler sanıldığı gibi Evrim Teorisine değil Akıllı Tasarım’a inanıyordu! 

Evrim Teorisini eleştirmek için Nazi ideolojisi ile Evrim Teorisi arasında ilişki kurmak isteyenler Adolf Hitler’in Akıllı Tasarım’a inandığını ve buna dair beyanlarda bulunduğunu bilmiyor veya görmezden geliyor olabilirler. Ancak iddiaların aksine Adolf Hitler Darwin’den veya Evrim Teorisinden etkilenmemiş, bilakis Akıllı Tasarım’dan etkilenmişti.
Okumaya devam et

Darwin’s Connection to Nazi Eugenics Exposed

Darwin’s Connection to Nazi Eugenics ExposedOn this day 76 years ago (July 14, 1933) a sterilization law was passed in Nazi Germany, known as Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (Law for the Prevention of Genetically Diseased Offspring). Any German was a target if they were found to be suffering from a range of perceived hereditary ailments, such as congenital mental deficiency, schizophrenia, manic-depressive insanity, epilepsy, Huntington’s chorea, blindness, deafness, any severe hereditary deformity or even severe alcoholism. Official pronouncements insisted that these individuals were a drain on the German people, both biologically and financially (see right). The law passed on this day ultimately led to an estimated 400,000 people being involuntarily sterilized in pursuit of this national goal of “racial hygiene,” to eliminate handicapped descendants.
Okumaya devam et

Hitler Darwinci miydi? Adolf Hitler’in Akıllı Tasarım’a İnandığını Biliyor muydunuz? (İngilizce Sunum)

nazi ideolojisi
Okumaya devam et

“Was Hitler a Darwinian?” by Robert J. Richards

darwinhitlermerge
Okumaya devam et

Darwin’in Tanrısını Aramak

Darwin'in Tanrısını AramakEvrim bir Yaratıcının varlığını kural dışı bırakıyor mu?  Bir biyolog, “hiç de değil!” diye savunuyor.  İleri sürdüğüne göre evrim, ilâhî olarak yaratılmış ve insan özgürlüğünün kuluçka odacığı olan bir dünya için sağlam bir mantık sunmaktadır.

Okumaya devam et

Güncel bir bilim dalı olarak Evrimsel Tıp – Emrah Yücesan

Güncel bir bilim dalı olarak Evrimsel Tıp - Emrah YücesanBaşlamadan önce okuyucu için belirtmemiz gereken bu makalenin açıklayıcı olmak kaygısı taşımakla birlikte öznel içerikli olduğu ve paralelinde güncel bilimcilerin yorumlarının bir araya getirildiği bir derleme olduğudur. Amacımız bilimsel olarak zor günlerin yaşandığı, TÜBA’nın baskılandığı, üniversitelerin bilimsel konularda sessiz kaldığı bir ortamda, okuyucunun evrimsel tıp kavramı özelinde, dünyanın neleri tartıştığı ve bizim nerede olduğumuzu görmesidir.

Okumaya devam et

Prof. Mehmet Bayraktar’la Yapılan Söyleşi: Kuran’da Evrim Var mı?

Prof. Mehmet Bayraktar'la Yapılan Söyleşi: Kuran'da Evrim Var mı?
– ‘İslam’da Evrimci Yaratılış Teorisi’ adlı kitabınız, sanılanın aksine evrim düşüncesinin İslam’da oldukça kabul gören bir teori olduğunu ortaya koyuyor. Evrimin, İslam’da zamanla geri plana itilmesinin kökeni nedir? 

Okumaya devam et

Phylogenetic Tree of Primats [Primatların Soy Ağacı]

primates_tree
Okumaya devam et

Adaptasyona Örnekler

Arvicolinae
Okumaya devam et

Adaptasyon ve Evrim

Adaptasyon ve EvrimAdaptasyon: Adaptasyon veya uyum doğal seleksiyonda başarılı olmuş ona sahip olan organizmayı evrimsel olarak daha uyumlu kılan bir özelliktir.[1][2] Sıfat olarak yani böylesi bir özelliği tarif etmek için adaptif terimi kullanılır.

Okumaya devam et

Allopatrik Türleşme

Allopatrik TürleşmeAllopatrik türleşme (Eski Yunanca: “allos”: diğer + “patrida”: vatan, yurt) veya coğrafi türleşme (ayrıyurtlu türleşme); aynı türün biyolojik popülasyonu, dağ oluşumu gibi coğrafi veya göç gibi sosyal değişimlere bağlı olarak yalıtıldığında meydana gelen evrilmedir.

Okumaya devam et

Evrim Kuramı’nın Doğuşu: Darwin’in Beagle’la Yolculuğu

Evrim Kuramı’nın Doğuşu: Darwin’in Beagle’la YolculuğuEvrim Teorisi, kuşkusuz dünya üzerinde en çok tartışılan kuramlardan biri… Zaman zaman ön plana çıkan bu tartışmaların odağında bulunan Darwin ise, yıllar önce bir Ekim gününde, ileride Evrim Teorisi’ni oluşturacağı bilgileri edindiği yolculuğundan İngiltere’ye geri dönmüştü. Yolculuk onu bayağı yormuştu. Ancak o, çocukluğundan beri tutkun olduğu doğayı yeterince inceleme fırsatı bulmuş, çok önemli bilgiler edinmişti…

Okumaya devam et

İnsanın Aşağı Bir Biçimden Nasıl Geliştiği Üzerine | İnsanın Türeyişi – Charles Darwin

İnsanın Aşağı Bir Biçimden Nasıl Geliştiği Üzerine | İnsanın Türeyişi - Charles Darwinİnsanın, bugün, büyük ölçüde değişkenliğe uğradığı bel­lidir. Aynı ırkta, birbirinin gerçekten tıpkısı olan iki birey yoktur. Birbirleriyle karşılaştırılacak milyonlarca yüzün her biri farklı çıkacaktır. Vücudun çeşitli parçalarının oran­larında ve boyutlarında da aynı büyük farklılık vardır. Ba­cakların uzunluğu en değişken niceliklerden biridir.

Okumaya devam et

Tanrı gitti yerine tasarımcı versek? | Aklıevvellerin “tasarımı”!

007-720538Yaşamın kökeni ne? Canlılar nasıl oluştu? İnsan nasıl insan oldu?.. Bildik sorular değil mi? Son zamanlarda “yaratılış teorileri”nin “en yeni” versiyonu “akıllı tasarım” da bu sorulara yanıt olma iddiasıyla karşımıza çıkıyor. Şöyle bir göz attığımızda bile özde değişen bir şeyin olmadığını görürüz. “Akıllı tasarım”ı diğer yaratılış teorileri”nden farklı kılan sadece bilimsellik sosuyla harmanlanmış “yeni” bir retorikle sunulmasıdır. 

Okumaya devam et

Aklın Doğuşu (1.Bölüm) | Alan Woods – Ted Grant

Aklın Doğuşu (2.Bölüm) | Alan Woods - Ted GrantBeyin Bulmacası: “Organik doğa ölü doğadan çıkıp gelişti; canlı doğa düşünmeye yetenekli bir form üretti. Önce düşünme yeteneğinde olmayan madde vardı; ondan, düşünen madde, yani insan çıktı. Eğer durum buysa –ve doğa bilimlerinden biliyoruz ki öyledir– aklın maddenin anası olmadığı, maddenin aklın anası olduğu açıktır.

Okumaya devam et

Aklın Doğuşu (2.Bölüm) | Alan Woods – Ted Grant

Aklın Doğuşu (2.Bölüm) | Alan Woods - Ted GrantDil ve Çocuğun Düşüncesi: Genel olarak insan düşüncesinin gelişimiyle insan bireyinin dil ve düşüncesinin çocukluk ve ergenlikten yetişkinliğe varan süreç içindeki gelişimi arasında belli bir benzerlik göze çarpar.  Engels, Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü’nde bu hususa değinmiştir:

Okumaya devam et

Evrim Aldatmacası’ndan ‘Yaratılış Atlası’na Mantıksızlıklar Silsilesi

Evrim Aldatmacası’ndan ‘Yaratılış Atlası’na Mantıksızlıklar SilsilesiYoktan yaratma, bilim dünyasının kavramı değildir. Bilimsel açıklamalar, maddenin ve enerjinin yoktan var, vardan yok edilemeyecekleri varsayımlarına dayandırılır. “Bilimsel Yaratılışçılık”, bir düşünsel ucubedir. Evrim kuramının gerçeği yansıtmadığı yolundaki savlar bundan elli yıl önce kulağa hoş gelebilirdi. Artık çok geç. Biyoteknoloji uygulamalarıyla birlikte, evrim artık “kuram” sayılmaktan çıkmış bir olgu konumuna yükselmiştir.

Okumaya devam et

Charles Darwin ve Hayatı

First Large-Scale Formal Quantitative Test Confirms Darwin's Theory of Universal Common Ancestry
Darwin, deniz kabuklularıyla ilgili çalışmalarının sonuçlarını 1851–1854 arasında yayımladığı bir dizi kitapla anlattı. 1853’te bu  çalışmasından dolayı Royal Society tarafından madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca bu çalışma, o zamana kadar jeolog olarak bilinen Darwin’in biyolog olarak da ünlenmesini sağladı.

Okumaya devam et

Yaradılış Öyküsü Çöpe Gidiyor

id_ikaros_grossCharles Lyall’in Jeolojinin esasları (1830 – 1833) ve Charles Darwin’in Türlerin Kökeni (1859) adlı yapıtlarında anlatılanlar Mukaddes Kitaplara ters düşüyordu. Zaten ex nihilio yaradılış öğretisi çoktan beri kuşkuluydu. Hıristiyan ve Yahudilikte anlatılanlar olup bitene pek benzemiyordu. Müslümanlıkta ise diğer Allah ile ilgili olanlar gibi anlatım simgeseldi. Ama bütün tek tanrılı dinler, yaradılışı insanlara dinsel bir tavır kazandırmak amacıyla kullanmışlardı.

Okumaya devam et

Richard Owen ve Thomas Henry Huxley

T.H.Huxley(Woodburytype)Richard Owen (1804 – 1892) İngiliz biolojist, anatomist ve paleontologtu. Dinazor kelimesi onun tarafından literatüre kazandırılmıştır. Charles Darwin’in doğal ayıklama yoluyla evrim teorisine karşı çıkmıştı. 1881’de Londra’daki Britanya Müzesinin (Doğa Tarihi) kurulmasında önemli rol oynamıştı. Owen başkalarının buluşlarını kendine mal etmekten (İntihal) ceza alarak, Kraliyet Birliği Zooloji Konsilinden çıkarıldı.

Okumaya devam et

Alfred Russel Wallace

Alfred_Russel_WallaceAlfred Russel Wallace (1823 –1913), Britanyalı doğa bilimci, coğrafyacı, antropolog ve biyologdur. Charles Darwin ile aynı zamanlarda evrim kuramı konusunda çalışmıştır. Darwin, dinsel ve muhafazakar çevrelerden tepki çekeceğini düşünerek çalışmalarını ölümünden sonra yayınlanmak üzere rafa kaldırmışken, benzer bir çalışma hazırlayan Wallace’dan 1858 yılında aldığı bir mektup çalışmalarını yayımlaması için ona cesaret vermiştir.

Okumaya devam et

Evrim İle İlgili Bilim Teknik Makaleleri

Evrim İle İlgili Bilim Teknik Makaleleri
Okumaya devam et

Darwin Öncesi Evrim Düşüncesi – Murat Önder

Evrim kuramı her ne kadar Darwin ile özdeşleştirilse de, Darwin’den önce doğada evrimin olduğunu öne süren düşünürler vardı. Darwin’in bu düşünürlerden en önemli farkı, onun doğadaki değişimin temel mekanizması olan doğal seçilimi kavrayabilmesidir. Doğada değişimi görebilen düşünürler evrimin içerdiği değişme düşüncesinden dolayı evrimci olarak değerlendirilebilirler.

Okumaya devam et

Evolutionsbelege


Okumaya devam et

“İnsan” Nasıl “İnsan” Oldu? (PDF Oku)


Erksin Güleç, Ferhat Kaya, Ankara Üniversitesi, DTCF Antropoloji Bölümü
Okumaya devam et

Bilincin Evrimi – Gökhan Akbay

Bilinç, hepimizin dolaysızca tanıdığı ama hakkında konuşulduğunda birçok problemi de beraberinde getiren bir kavram. Aslında bilinçten kavram diye söz ederken bile tereddüt ediyoruz, çünkü bu kadar bize özgü ve bu kadar öznel olan bir şeyi kavram gibi kamusal kullanıma açık bir kelimeyle yakalamaya çalışmak mümkün gibi görünmüyor. Peki, ne bir kavram, ne de bir nesne demeye dilimizin bir türlü varmadığı bilinç nedir? İşte bu soruyla bilinç probleminin alanına girmeye başlıyoruz. Öncelikle problemi tanıtarak, ardından da evrim kuramının ortodoks ve ortodoks olmayan açıklama biçimlerinin önümüze açtığı alanlara alıcı gözüyle bakarak başlamalı.

Okumaya devam et

Evrim Diyalektiktir

Dogmatizme, metafiziksel düşünüşe, her türden idealizme etkili bir darbe daha: Evrimin kayıp halkası Tiktaalik bulundu. 

Evrimin balıklarla kara hayvanları arasındaki geçişi sağlayan ara halkası bulundu. Su hayvanlarının kara hayvanlarına dönüşmesinin tedrici bir örneğini oluşturan 375 milyon yaşındaki Tiktaalik’in fosili Kanada’ya bağlı Kuzey Kutbu’ndan 970 km. uzaklıktaki Ellesmere Adası’nda bulundu.

Tiktaalik’in bulunduğu bölge o zaman bugünkünden bambaşka özellikler taşıyordu. Bölge ekvatorun üzerine oturan bir kara kütlesinin parçasıydı. Subtropik bir iklime sahip olan bölgede Tiktaalik’in yaşam alanını küçük dereler oluşturuyordu.
Okumaya devam et